tarieven

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, mits er een DSM-stoornis wordt vastgesteld, er een verwijsbrief van de huisarts is en uw zorgverlener een contract heeft afgesloten bij de Zorgverzekeraar (informeer daarnaar!).


Het tarief dat u moet betalen is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg autoriteit) en wordt deels of geheel vergoed 


Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze, met uitzondering van een aantal diagnoses zoals bijvoorbeeld Aanpassingsstoornissen en Relatieproblemen, in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt maandelijks of per kwartaal van de behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

 

De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico (minimaal €385,00) wordt door de zorgverzekeraar op de vergoedingen in mindering gebracht.

 

Met alle Zorgverzekeraars is voor de gespecialiseerde GGZ voor 2024 een contract afgesloten. Een aantal zorgverzekeraars heeft echter een budget ingesteld. Dit kan betekenen ik gedurende het jaar geen ruimte meer heb binnen uw verzekeraar. Mocht u toch bij mij in behandeling willen dan kunt u de verzekering vragen een persoonlijk budget toe te kennen o.v.v. de behandelaar. Dit zal met u bij de aanmelding besproken worden.

 

Voor behandelingen van jongeren onder de 18 jaar heb ik geen contracten afgesloten.


Het tarief dat u moet betalen is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg autoriteit) en wordt deels of geheel vergoed. Deze door de NZA vastgestelde tarieven en die ik dus hanteer zijn HIER te vinden 


De rekening

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat u, als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, elke maand een factuur van mij ontvangt. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij ga ik uit van de geplande tijd in de agenda (het principe “planning = realisatie”). Als de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de agendaplanning pas ik dit aan op basis van de realistische tijd.


Op de factuur staat het aantal consulten en het soort consulten. De overige tijd die ik besteed aan uw behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog. Uw zorgverzekeraar vergoedt hiervan een percentage, zoals in uw polis is afgesproken. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te checken.


De door de NZA vastgestelde tarieven die ik hanteer zijn HIER te vinden 

 

Onverzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering:

  • Als je geen verwijzing hebt van de huisarts wordt deze niet vergoed;
  • Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens de DSM-5 vermoedt en daarom geen verwijzing geeft. De DSM-5 is het handboek dat professionals gebruiken om diagnoses te stellen;
  • Het kan zijn dat de klachten wel in de DSM-5 voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen zoals werkgerelateerde problemen of aanpassingsstoornissen.
  • Het tarief voor onverzekerde zorg (zoals relatietherapie of klachten waarvoor geenDSM-5 classificatie voor is) is € 117,33 (per 60 minuten, waarvan 15 minuten voorbereiding en verslaglegging). Een onverzekerde behandelingbetekent dat deze voor uw eigen rekening is.


No- Show

U kunt de afspraak annuleren via mail of telefoon. Als dat korter dan 24 uur van te voren (tijdens kantooruren) wordt gedaan dan wordt 50% van het NZA-tarief in rekening gebracht. Let op: deze kosten dient u zelf te betalen en zijn niet te declareren.